Mazeret Sınav Yönetmeliği

Mazeret sınavlarına girebilmek için gerekli olan şartları belirleyen Yönetmelik ekte sunulmuştur.